fbpx
logo

Walmart orders 15 Tesla Semi trucks

American giant Walmart ordered 15 Tesla semi trucks. The news comes shortly after Ellen Musk officially introduced the new electric miracle in the automotive industry. At a special ceremony, Tesla Semi and the new Tesla Roadster were shown. The last mentioned picks up from 0 to 100 km. in 1,9 seconds. The empty semi, on its part, accelerates from 0 to 100 in 5 seconds, which is an extremely enviable result even for many new car models.

Walmart says they want to use 10 of the towing trucks in US and 5 in Canada. With over 6,000 trucks in the US alone, obviously new technologies are interesting for the world’s largest retailer. Sources from the company share: „We believe we can learn how this technology performs within our supply chain, as well as how it could help us meet some of our long-term sustainability goals, such as lowering emissions„.

Another retailer – Loblaw in Canada has also ordered 25 semis. The company hopes by the end of 2030 to replace all their vehicles with electric.

What are the characteristics of Tesla Semi?

Acceleration time from 0 to 100 km. with full load capacity – 20 seconds.
Average mileage – 480 to 800 km. with one charge of the battery.
30 min. Supercharger charge – 640 km.
Useful load – 36 tons.
Autopilot tracking strips and distance to surrounding road users.

It’s expected Tesla Semi to hit the roads by the end of 2019. You can preorder the truck with $5000 deposit.

You can see a preview of the premiere in 9 minutes in the video:

Коментарите са деактивирани

Американският гигант Walmart поръча 15 влекача Тесла. Новината идва малко след като Елън Мъск представи официално новото електрическо бижу в автомобилостроенето. На специална церемония бяха показани Tesla Semi и новият Tesla Roadster. Последният вдига от 0 до 100 за 1,9 секунди. Празен влекачът от своя страна ускорява от 0 до 100 за 5 секунди, което е изключително завиден резултат дори за много нови модели автомобили.

От Walmart заявяват, че желаят да ползват 10 от влекачите в САЩ и 5 в Канада. С над 6000 камиона само в щатите, очевидно новите технологии са интересни за най-големият търговец в света. Източници от компанията споделят: „Вярваме, че можем да научим как тази технология се вписва в нашата разпространителна мрежа и как може да ни помогне да срещнем някои от нашите дългосрочни цели за устойчивост като намаляването на въглеродните емисии„.

Друга верига магазини Loblaw в Канада също е поръчала 25 влекача, като се надява до края на 2030 да замени всичките си превозни средства с електрически.

Какви са характеристиките на Tesla Semi?

Време за ускорение от 0 до 100 с пълен капацитет на товара – 20 секунди.
Среден пробег – 480 до 800 км. с едно зареждане на батерията.
Пробег с 30 минути зареждане на Supercharger – 640 км.
Полезен товар – 36 тона.
Автопилот следящ лентите и дистанцията спрямо околните участници в движението.

Очаква се влекача да бъде на пътя до края на 2019г. В момента можете да пре-поръчате влекача с депозит от $5000.

Можете да видите обзор на премиерата в 9 минути във видеото:

Коментарите са деактивирани