fbpx
logo

Общи условия

Общи условия за участие в събития организирани от „Слайдс.БГ“ ЕООД и закупуване на книги на хартиен носител или в електронен формат.

Настоящите общи условия регулират взаимоотношенията между фирмa „Слайдс.БГ“ ЕООД от една страна, и участниците в събитията организирани от фирмата, от друга страна.

1. Основни понятия:

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Организатор: „Слайдс.БГ“ ЕООД, адрес гр. София, ул. Хан Аспарух №45, ЕИК: 201974866

Участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие в събитие или направило поръчка на книга чрез системата на уебсайта.

Уебсайт: уебсайтът на събитията се намира на адрес http://ecommcongress.com и чрез него участниците могат да се информират относно събитията, да направят своята регистрация за участие и да следят новини около събитията.

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни.
Град София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518, e-mail: kzld@cpdp.bg , уеб адрес: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите.
Град София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6 тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 , уеб адрес: www.kzp.bg

2. Онлайн регистрация:

Регистрацията за събития се извършва чрез преминаването на няколко стъпки в онлайн форма достъпна на адрес: http://ecommcongress.com/shop/.

Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни.

Организаторът има право да прекрати договора едностранно към Участници, които регулярно попълват грешни или неверни регистрационни данни.

3. Начин на регистрация:

Всеки Участник попълва онлайн регистрационна форма. Участникът ще получи e-mail с потвърждение, че регистрационната форма е успешно изпратена, неговите данни се обработват и информация по какъв начин да заплати дължимата сума за своето участие. След като тя бъде заплатена ще получи потвърдителен e-mail, че регистрацията е приключила успешно.

В случай, че e-mail адресът е въведен некоректно Организаторът не носи отговорност.

В случайте, когато участниците не получат потвърждение, че данните им се обработват или потвърдителен e-mail за успешно приключила регистрация те следва да се свържат с Организатора по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact и да го уведомят.

4.  Такса за участие на Участници в събития организирани от Организаторът:

Обявените цени в уебсайта са финални, без ДДС и не подлежат на промяна.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок от 2 работни дни.

5. Методи на плащане:

Всеки участник може да заплати дължимите такси за участие или поръчка на книга:

  • На каса на Easy Pay след получаването на специален код от екипа на Организатора;
  • Чрез електронната система на E-pay.bg след посещаването на интернет адрес с инструкции изпратен от екипа на Организатора;
  • Чрез B-pay на банкомат приемащ B-pay плащания след изпращане на инструкции от екипа на Организатора;
  • Чрез кредитна/дебитна карта през системата на Paysera.bg;
  • Чрез онлайн банкиране за банки: SGE, Allianz, UBB, PostBank,UniCredit Bulbank през системата на Paysera.bg.

6. Ваучери:

По време на събитията посетителите могат да получат ваучери за различни услуги или намаления за тях. Те не могат да бъдат разменяни срещу паричната им стойност. Условията им за използване и срока на годност са упоменати върху самите ваучери.

7. Защита на личните данни:

„Слайдс.БГ“ ЕООД е ЮЛ регистриано като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни с вх. номер: 411235 и стриктно се спазват правилата описани в “Закон за защита на личните данни”.

Всеки участник се съгласява, че разрешава да бъде заснет от оторизирани фотографи от Организатора по време на събитията и неговите снимки/видео могат да бъдат използвани за маркетингови цели. Фото материалите остават собственост на „Слайдс.БГ“ ЕООД.

Организаторът си запазва правото да използва част от личните данни събрани чрез различни регистрационни форми за маркетинг цели.

8. Авторско право:

По време на събитията участниците получават предварително подготвени материали, с уредени авторски права по смисъла на “Закон за авторското право и сродните му права”.

Участниците имат право да споделят в социалните мрежи, блогове и медии информация свързана със събитията в дигитален формат.  Продължителността на видео или аудио записи не трябва да надвишава 5 мин. и е необходимо изричното съгласение на лекторите за използването им.

9. Невъзможност за присъствие:

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен се свърже с организатора по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact , не по-късно от 5 работни дни преди датата на събитието. Участникът има възможност да избере дали предоставя регистрацията си за участие на друг Участник или желае да му бъде възстановена сумата за участие на 100%.

При невъзможност за присъствие на групи от два или повече Участника може да бъде възстановена сума до 30% от стойността на направената регистрация, но не повече.

10. Симултантен превод:

На събитията провеждани от Организаторът не се предвижда симултантен или друг вид превод. Чуждестранните лектори представят своите презентации на английски език. Лекторите от България представят своите презентации на български език. Участникът се съгласява с тази точка и не може да предяви претенции за неудволетвореност по точка 11.

11. Гаранция:

При неудовлетвореност от събитието, Участникът следва да се свърже с Организатора по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact , не по-късно от три работни дни след датата на провеждане на конкретното събитие. Следва да предяви аргументирано своите претенции за неудволетвореност. В случай, че аргументите са основателни, заплатената такса за участие ще бъде възстановена на 100%.

Възстановяване на таксата за участие в следствие на неудволетвореност на групи от двама или повече Участници се прави за двама души в размер на 100% от таксата за участие, но не повече, независимо от броя индивидуалните Участници в групата.

12. Отлагане или отмяна на събитие:

В случай, че има основания и причини събитието да бъде отложено и/или отменено организаторът следва да уведоми своевременно Участниците.

Организаторът е длъжен да предостави нова дата за провеждане на конгреса, но не по-късно от 6 календарни месеца считано от датата на провеждане на самият семинар.

В случай, че събитието не може да бъде проведено, Организаторът е длъжен да изплати таксите за участие на отделните Участници в срок от 14 работни дни след датата на отмяна на събитието. Възстановените суми трябва да бъдат в  размер от 100% от събраните такси за участие.

13. Замяна на лектор:

Поради независещи от Организатора събития е възможно един или няколко от лекторите да не могат да проведат обучението на датата избрана от организатора. В този случай организатора се задължава да намери друг лектор от същата класа и имащ знания в същата област, който да замести отсъстващия.

Организатора не носи отговорност за пропуснати ползи при отсъствие на някой от лекторите.

14. Здравословно състояние:

Всеки Участник е отговорен за следенето и поддържането на здравословното си състояние по време на участие в събитията организирани от Организатора. Организаторът не носи отговорност при настъпили здравословни проблеми или усложнения по време на събитията организирани от него, както и за изпитан дискомфорт в следствие на консумирани храни и напитки от Участника.

15. Доставка на книги на хартиен носител:

Всички хартиени издания в библиотеката на eCommCongress са с безплатна доставка до клон на Български пощи находящи се на територията на Р. България. Най-близкият клон може да бъде намерен на този адрес. Участникът получава код за проследяване, чрез който можете да разбере датата на доставка на клона. Доставката отнема 1 ден за доставка до областен град и 3 до 5 дни за по-отдалечени населени места.

16. Отказ и връщане на книги на хартиен носител:

Книгите на хартиен носител са обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Участника, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация в срок до 14  дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, като транспортните разходи са отговорност на Участника. За целта Участникът трябва да се свърже с екипa на Слайдс.БГ ЕООД по един от описаните начини във формата за контакт http://ecommcongress.com/contact или да попълни формулярът за отказ и го изпрати в електронен вариант на info@ecommcongress.com. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Участника.

Съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП относно цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, не се прилага правото на отказ.

17. Парти:

Възможно е провеждането на закриващо парти се провежда на определено от Организатора място в предварително определен час. Организаторът не поема разходите за участие в партито на отделните участници. Консумацията е на своя отговорност, като всеки заплаща дължимата сума на персонала обслужващ заведението. Организаторът не носи отговорност в случай щети възникнали в случай на прекомерна употреба на алкохол или други стимуланти.

18. Други разпоредби:

Организаторът не поема отговорност при възникнали имуществени и/или правни щети и наранявания на някой от Участниците в събитията организирани от фирмата.

Всеки Участник стриктно трябва да пази личните си вещи по време на събитията. Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на Участниците.

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече такси за участие на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Организаторът не носи отговорност за пропуснати ползи в случай на отлагане на събитеието.

19. Промени:

Организаторът си запазва правото да въвежда промени в настоящите общи условия, като се задължава в срок от 3 работни дни да изпрати новите Общи условия на Участниците.

Настоящите Общи условия са приети с решение на УС на „Слайдс.БГ“ ЕООД и влизат в сила от 23 януари 2017 г.