fbpx
logo

How does more payment methods have an impact on consumer behavior? – Martin Bogdanov

How does more payment methods have an impact on consumer behavior? Find out more than the presentation of Martin Bogdanov, Paysera Manager at eCommCongress 2018

Коментарите са деактивирани

Как наличието на повече методи за разплащане влияе върху потребителското поведение? Разберете повече от презентацията на Мартин Богданов, мениджър Paysera на eCommCongress 2018

Коментарите са деактивирани