fbpx
logo

Nikola Minkov – SEO commando 2018

See the presentation of Nikola Minkov – manager of the Serpact digital agency from the last eCommBlitz & Networking in Sofia. Understand the trends for 2018. more info about the so-called „Zero result“ and what positives it can bring to you in the video.

Коментарите са деактивирани

Вижте презентацията на Никола Минков – управител на дигитална агенция Serpact от последния eCommBlitz&Networking в София. Разберете тенденциите за 2018г. повече инфо за т. нар. „Нулев резултат“ и какви позитиви може да Ви донесе във видеото.

Коментарите са деактивирани