fbpx
logo

DHL e-commerce award criteria

With eCommAwards approaching, more and more readers are asking us questions – what criteria will the DHL express jury evaluate?

Like most of you know this year, one of the awards will be the free shipping of up to 3 shipments per month to anywhere in the world by the end of 2018 (or a total of 30 shipments). Consignments must weigh up to 5 kg. and outside of the International Air transport association’s dangerous goods list.

We will send every candidate signed up for any of the eCommAwards category to the team of DHL Express Bulgaria. Each participant is rated according to certain criteria, each of which has a different weight:

After the evaluation the points are summed up and the winner is picked up.

The chairman of the DHL Express Bulgaria Jury is Yavor Todorov – Head of E-Commerce business development for Bulgaria. He is the link between the company and the online stores that want to sell on international markets as well.

Every day, he contacts both parties, opening their doors to international markets and already established and successful online merchants. With solid experience in the largest online trader in the CEE, Yavor is the backbone of the entire DHL Express Bulgaria sales team.

He likes to say: “It’s an honor for me to be part of DHL Express Bulgaria’s team. I am lucky to join the company in a moment when its focus is my greatest passion indeed! After more than 4 years in the largest online store in Bulgaria and as a logical step forward in my career development, I decided to focus my efforts on the key component for a successful e-commerce – logistics, i.e. the international premium service that we offer.“

Increase your chances of winning this great prize.

You do not have a project, but do you want to attend the Gala Awards Ceremony, which will be attended by industry experts, partners and jury members? You can buy your courier and enjoy the great conditions of networking as well as live music.

Коментарите са деактивирани

С наближаването на eCommAwards все повече читатели ни отправят запитвания с въпроса – на базата на какви критерии ще бъде определен победителя в специалната категория DHL e-commerce award, която беше създадена в партньорство с DHL Express България?

Тази година една от наградите ще бъде безплатното изпращане до 3 пратки на месец, до всяка точка на света, до края на 2018 година (или общо 30 пратки). Пратките трябва да бъдат с тегло до 5 кг. и извън списъка с опасни товари на Международна асоциация за въздушен транспорт.

Нашият екип ще предаде списък и допълнителна информация с всички проекти кандидатирали се за оценка  в eCommAwards 2017 без значение от избраната категория. Всеки участник бива оценяван по определени критерии, като всеки от тях има различна тежест:

DHL-criteria-bg

Накрая се събира общият брой точки. Най-добрите 5 кандидата за тази категория ще получат покана за гала церемонията.

Председател на журито на DHL Express България е Явор Тодоров – ръководител развитие на сектор Електронна търговия. Той е свързващото звено между компанията и онлайн магазините, които желаят да продават и на международните пазари. Eжедневно контактува както с фирмите, тепърва отваряйки вратите си за международните пазари, така и с вече утвърдените и успешни онлайн търговци. Със солиден опит в най-големия онлайн търговец в ЦИЕ, Явор е опора на целия търговски екип на DHL Express България.

Често обича да казва: „За мен е чест да бъда част от екипа на DHL Express България и се чувствам истински късметлия,че се присъединявам в момент, в който фокусът на фирмата е моята голяма страст – онлайн търговията. След малко повече от 4 години опит в най-големия онлайн магазин в България, като логична стъпка в моето кариерно развитие, насочвам усилията си към един от основните компоненти за успешен бизнес в сферата на e-commerce-a – логистиката и по-конкретно – международната експресна куриерска услуга, която ние предлагаме от врата до врата“.

Увеличи шансовете си за спечелване на тази награда.

 

Нямаш проект, но желаеш да присъстваш на гала церемонията по връчването на наградите, на която ще присъстват експерти от бранша, партньори и членовете на журито? Можеш да закупиш своя куверт и да се насладиш на страхотни условия за нетуъркинг, както и музика на живо.

 

Коментарите са деактивирани