fbpx
logo

Cataloging – the forerunner of online commerce – Stanko Yordanov

Why do the catalogs continue to exist, how online stores can benefit from them and where are the points of contact between offline and online. Find out in the presentation of Stanko Yordanov.

Коментарите са деактивирани

Защо продължават да съществуват каталозите, как онлайн магазините могат да се възползват от тях и къде са допирните точки между офлайн и онлайн. Разберете в презентацията на Станко Йорданов.

Коментарите са деактивирани