fbpx
logo

Calltracking – как да проследите обажданията от маркетинг каналите – Павел Кьосев

По какъв начин можете да проследите обажданията от вашите маркетинг канали? Как да разберете от къде идват най-много нови клиенти и какво ги привлича. Разберете от презентацията на Павел Кьосев – бизнес развитие в Callflow.

Коментарите са деактивирани

How can you track calls from your marketing channels? How to find out where the most new customers come from and what attracts them. Find out from the presentation of Pavel Kiossev – Business Development at Callflow.

Коментарите са деактивирани