logo

Общи условия

Общи условия за участие в събития организирани от Слайдс.БГ ЕООД.

Настоящите общи условия регулират взаимоотношенията между фирмa „Слайдс.БГ“ ЕООД от една страна, и участниците в събитията организирани от фирмата, от друга страна.

1. Основни понятия:

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Организатор: „Слайдс.БГ“ ЕООД, адрес гр. София, ул. Хан Аспарух №45, ЕИК: 201974866

Участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е изложена в уебсайта на конгреса.

Уебсайт: уебсайтът на събитията се намира на адрес http://ecommcongress.com и чрез него участниците могат да се информират относно събитията, да направят своята регистрация за участие и да следят новини около събитията.

2. Онлайн регистрация:

Регистрацията за събитието се извършва чрез онлайн форма достъпна на адрес: http://ecommcongress.com/shop/.

Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни.

Организаторът има право да прекрати договора едностранно към Участници, които регулярно попълват грешни или неверни регистрационни данни.

3. Начин на регистрация:

Всеки Участник попълва онлайн регистрационната форма. Участникът ще получи e-mail с потвърждение, че регистрационната форма е успешно изпратена и неговите данни се обработват и информация по какъв начин да може да заплати дължимата сума за своето участие. След като тя бъде заплатена ще получи потвърдителен e-mail, че регистрацията е приключила успешно.

В случай, че e-mail адресът е въведен некоректно Организаторът не носи отговорност.

В случайте, когато участниците не получат потвърждение, че данните им се обработват или потвърдителен e-mail за успешно приключила регистрация те следва да се свържат с организатора по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact и да го уведомят.

4.  Такса за участие на Участници в eCommCongress

Обявените такси в уеб сайта на събитията са финални,  без ДДС и не подлежат на промяна.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок от 2 работни дни.

5. Методи на плащане:

Всеки участник може да заплати дължимите такси за участие чрез:

Банков запис използвайки следните данни:
Слайдс.БГ ЕООД
М.О.Л.: Любомир Стоянов
БАНКА: ПИБ
IBAN BGN: BG53FINV91501015412535
Основание: Вашите три имена

На каса на Easy Pay след посещаването на интернет адрес с инструкции изпратен от екипа на Организатора.

Чрез системата на E-pay.bg след посещаването на интернет адрес с инструкции изпратен от екипа на Организатора.

Чрез B-pay на банкомат след изпращане на инструкции от екипа на Организатора.

6. Ваучери:

По време на еCommCongress посетителите могат да получат ваучери за различни услуги или намаления за тях. Те не могат да бъдат разменяни срещу паричната им стойност. Условията им за използване и срока на годност са упоменати върху самите ваучери.

7. Защита на личните данни:

„Слайдс.БГ“ ЕООД е регистриана като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни с вх. номер: 411235 и стриктно се спазват правилата описани в “Закон за защита на личните данни”.

Всеки участник се съгласява, че разрешава да бъде заснет от оторизирани фотографи от Организатора по време на събитията и неговите снимки/видео могат да бъдат използвани за маркетингови цели. фото материалите остават собственост на „Слайдс.БГ“ ЕООД.

Организаторът си запазва правото да използва част от личните данни събрани чрез различни регистрационни форми за маркетинг цели.

8. Авторско право:

По време на събитията участниците получават предварително подготвени материали, с уредени авторски права по смисъла на “Закон за авторското право и сродните му права”.

Участниците имат право да споделят в социалните мрежи, блогове и медии информация свързана със събитията в дигитален формат.  Продължителността на видео или аудио записи не трябва да надвишава 5 мин. и е необходимо изричното съгласение на лекторите за използването им.

9. Невъзможност за присъствие:

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен се свърже с организатора по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact , не по-късно от 5 работни дни преди датата на събитието. Участникът има възможност да избере дали предоставя регистрацията си за участие на друг Участник или желае да му бъде възстановена сумата за участие на 100%.

При невъзможност за присъствие на групи от два или повече Участника може да бъде възстановена сума до 30% от стойността на направената регистрация, но не повече.

10. Гаранция:

При неудовлетвореност от събитието, Участникът следва да се свърже с Организатоа по един от описаните начини на адрес http://ecommcongress.com/contact , не по-късно от три работни дни след датата на провеждане на конкретното събитие. Следва да предяви аргументирано своите претенции за неудволетвореност. В случай, че аргументите са основателни, заплатената такса за участие ще бъде възстановена на 100%.

Възстановяване на таксата за участие в следствие на неудволетвореност на групи от двама или повече Участници се прави за двама души в размер на 100% от таксата за участие, но не повече, независимо от броя индивидуалните Участници в групата.

11. Отлагане или отмяна на събитие:

В случай, че има основания и причини събитието да бъде отложено и/или отменено организаторът следва да уведоми своевременно Участниците.

Организаторът е длъжен да предостави нова дата за провеждане на конгреса, но не по-късно от 6 календарни месеца считано от датата на провеждане на самият семинар.

В случай, че събитието не може да бъде проведено, Организаторът е длъжен да изплати таксите за участие на отделните Участници в срок от 14 работни дни след датата на отмяна на събитието. Възстановените суми трябва да бъдат в  размер от 100% от събраните такси за участие.

12. Замяна на лектор:

Поради независещи от Организатора събития е възможно един или няколко от лекторите да не могат да проведат обучението на датата избрана от организатора. В този случай организатора се задължава да намери друг лектор от същата класа и имащ знания в същата област, който да замести отсъстващия.

Организатора не носи отговорност за пропуснати ползи при отсъствие на някой от лекторите.

13. Парти

Закриващото парти се провежда на определено от Организатора място в предварително определен час. Организаторът не поема разходите за участие в партито на отделните участници. Консумацията е на своя отговорност, като всеки заплаща дължимата сума на персонала обслужващ заведението. Организаторът не носи отговорност в случай щети възникнали в случай на прекомерна употреба на алкохол или други стимуланти.

14. Други разпоредби:

Организаторът не поема отговорност при възникнали имуществени и/или правни щети и наранявания на някой от Участниците в събитията организирани от фирмата.

Всеки Участник стриктно трябва да пази личните си вещи по време на събитията. Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на Участниците.

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече такси за участие на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Организаторът не носи отговорност за пропуснати ползи в случай на отлагане на събитеието.

15. Промени:

Организаторът си запазва правото да въвежда промени в настоящите общи условия, като се задължава в срок от 3 работни дни да изпрати новите Общи условия на Участниците.

Настоящите Общи условия са приети с решение на УС на „Слайдс.БГ“ ЕООД и влизат в сила от 01 октомври 2017 г.