logo

Facebook маркетинг за онлайн магазини – Иво Илиев

Иво Илиев – управител на дигитална агенция Metamark споделя добри практики за Фейсбук маркетинг специално ориентиран за онлайн магазини и собствениците им. Разберете каква е маркетинг палитрата, която можете да използвате за да направите повече продажби чрез социалната мрежа.

Автор:

Коментарите са деактивирани